23.4.07

Hej!

På förekommen anledning kommer här en förklaring från vår sida när det gäller anklagelsen om censur av ett konstverk.

Till utställningen Bra Konst har Malin Arnell/Föreningen Ja! bidragit med ett videoverk med namnet "Mellan kommunikation och verklighet - några aspekter av jämlikhet". Videon bygger på telefonsamtal och mail mellan konsthallen och konstnärerna, kring konsthallens verksamhet, utställningsstatistik och historia ur ett feministiskt perspektiv. Konstverket (=dvd) har emellertid aldrig kommit fram till konsthallen. Malin Arnell hävdar att verket skickades från Berlin den 11 april och skriver "betalade för att dvd:n skulle komma snabbt fram". Vi accepterade detta trots att vi från början hade gjort klart för samtliga utställare att vi ville ha in verken senast den 12 april. Detta för att i tid kunna planera hängning, fotografering för katalog samt inhyrning av teknisk utrustning, utöver den utrustning som konsthallen förfogar över, för visning av de många videoverken. Vi bad om bilder till katalogen från dvd:n och fick tre olika bilder, däribland ingår ett mail från Lars Sylvan till Malin Arnell/Föreningen Ja! De tre bilderna finns med i utställningskatalogen.

Dagarna innan vernissagen förekom en dialog mellan Malin Arnell/Föreningen JA! och Vikingsberg i vilken det klart framgår att dvd:n inte har kommit fram. Vi blev, dagen innan, ombedda att i kaoset inför vernissagen åka ner till Lund och Fred Andersson för att hämta Freds kopia av dvd:n, vilket vi av tidsskäl inte kunde åta oss.

I samband med vernissagen anlände Föreningen JA! med dvd:n och teknisk utrustning, riggade upp föreningens konstverk, dukade upp en picknick framför verket. Ingen av oss på Vikingsberg reagerade utan tog tvärtemot detta som en naturlig del av konstverket. Till yttermera visso fanns det plats reserverad för Föreningen JA!:s konstverk i utställningslokalen med information om Föreningen JA:s konstverk.

Föreningen JA:s verk, dvs dvd:n, som enligt Malin Arnell skickades från Berlin den 11 april med extra betalning för snabb leverans, har inte kommit fram till oss på Vikingsberg. När ett kolli försvinner är det normalt att man genom transportören söker efter godset på inlämningsnumret för att spåra detta. Vi har inte fått någon dokumentation på att godset har lämnats in, trots förfrågan om detta.

Någon censur av Malin Arnell/Föreningen JA!:s bidrag till utställningen BRA KONST har inte förekommit från Vikingsbergs sida, däremot kan vi nog ta på oss en del av ansvaret för att kommunikationen mellan konsthallen och MalinArnell/Föreningen JA! blivit onödigt ansträngd. Vi beklagar detta.

Under resans gång har det slagit oss att det aldrig var Malin Arnell/Föreningen Ja!:s avsikt att verket skulle komma fram innan vernissagedagen. Varför avbryta en pågående process bestående av telefonsamtal och mail, som ska vara/bli en del av konstverket, och skicka ett ofärdigt konstverk? Föreningen JA är en feministisk förening och ett konstverk (pressmeddelande 20 april, 2007).

Situationen har blivit något olustig, vi klandrar ingen av debattörerna eller konstnärerna som vill dra sig ur.

Mvh
Vikingsbergs Konsthall
Ami Kinell/Lars Sylvan

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

hur går det med bojkotten? några som dragit?
petra

11:59 em  

Skicka en kommentar

<< Home