21.4.07

På spaning efter det konstverk som flytt.

Pressmeddelande 20 april 2007

FÖRENINGEN JA! UTSATTA FÖR CENSUR?
På spaning efter det konstverk som flytt.

"Bra konst" heter en utställning som öppnar lördag den 21 april på Vikingsbergs Konsthall. Bakgrunden till utställningen är en konstkritisk debatt om samtidskonstensom förts i Helsingborgs Dagblad i början av året. 14 kritiker, konstnärer och kuratorer deltog i debatten. Dessa debattörer blev inbjudna (13 tackade ja) av konsthallen att i sin tur invitera tre konstnärer vardera. Kriteriet är att konstverken ska representera god konst. 25 konstnärer har tackat ja till inbjudan däribland föreningen JA! inbjudna av Fred Andersson. Föreningen JA! är en feministisk förening och ett konstverk.

Till utställningen har föreningen JA! gjort ett nytt videoverk "Mellan kommunikation och verklighet - några aspekter av jämlikhet". Videon utgår från mejl och telefonsamtal kring konsthallens verksamhet, utställningsstatistik och historia ur ett feministiskt perspektiv. Genom ett mejl från Vikingsbergs konsthall till Malin Arnell (kontaktperson för föreningen JA!) den 19e april får JA! veta att videoverket aldrig kommit fram och att det nu inte ska visas. Malin Arnell ringer genast tillbaka och erbjuder sig att komma till konsthallen med en ny DVD men får då veta att det inte heller finns någon teknik på plats.

Föreningen JA!:s styrelse kommer nu själva att installera och visa det "försvunna" videoverket på plats endast under vernissagen den 21 april kl. 14-17.

Utställningen pågår 21 april till 19 maj, 2007.

Vikingsbergs Konsthall
ÖPPET:
Ons – fre kl 13 – 16
Lördag kl 11 - 14
Besöksadress: Vikingsbergsbergsparken, Helsingborg
Box 12302, 252 80 HELSINGBORG
042- 141 900, www.vikingsberg.com