3.2.07

GÖTEBORGS-POSTEN Debatt


Ja till jämlik kultur - nej till patriarkatets konstsyn

Det behövs en strukturell omfördelning av tillgången på tid, plats och pengar inom konstområdet. Vi uppmanar därför Göteborgs konstmuseum att skriva under ett jämlikhetsavtal, skriver styrelsen för föreningen Ja.

Läs hela artikeln här