3.8.06

Månadens Medkonstnär, Augusti / Annika von Hauswolff

Som augusti månads medkonstnär är det med stor
glädje Föreningen JA! lämnar över ordet till
medkonstnären Annika von Hauswolff, som här
presenterar sin utställning på Baltic Art center i
Visby 2005/2006.

Mitt arbete de senaste 15 åren har kretsat kring
iscensatt fotografi och jag har mer och mer kommit
att intressera mig för rumslighet, både i mina
bilder och i omgivningen runt omkring dem. Detta
i en kombination med ett starkt intresse för
existentiella och psykoanalytiska problem.

När Baltic Art Center i Visby 2004 bjöd in mig att
göra ett nytt projekt inom ramen för deras
production-in-residence-program tog jag ett länge
önskat steg att göra en tredimensionell gestaltning
utan fotografiska inslag annat än helt konceptuellt.
Min grundidé handlade om att på ett abstrakt-konkret
plan tala om vissa egenskaper som man kan finna i
mitt fotografi: ett döljande, ett speglande, ett
konstruerande. Jag ville bygga ett skevt rum i rummet
för att tala om detta.

Då min konstruktion tog form i lokalen såg jag
plötsligt ett ansikte träda fram i utställningslokalen,
kanske min mammas ansikte, kanske mitt eget?
En häpnadsväckande upplevelse för mig som i
princip alltid låter figurerna i mina bilder vända
bort sina ansikten. När mitt bygge var färdigt tyckte
jag att det handlade mer om ett tillstånd, kanske ett
psykiskt läge där de bärande väggarna ändrar
karaktär beroende på vilken position man intar i
rummet. Det var mycket tillfredsställande att
konstatera att skulpturen bev totalt oöverskådlig,
orepresenterbar, oövervinnerlig. Någon kallade den
ett monster.

Inuti bygget lämnade jag kvar några rester av
processen, man kunde se dem om man kikar in
genom byggplasten. Det konkreta arbetet på BAltic
Art Center i Visby föregicks av cirka ett års
skissande, bl.a. tillsammans med en arkitekt.
Verket visades för publik i cirka tre månader.
I slutet av januari 2006 revs konstruktionen och
finns nu bara kvar som dokumentation i bild.

Verket är tills vidare utan titel men möjliga
alternativ är:
”En kropp med sina organ på utsidan”,
”Konstruktionen av ett sammanbrott” eller
”Om ett ansikte och dess konsekvenser”.