31.3.06

Konstfeminister mejlar varandra

Re: Utställningsförslag från Föreningen JA!

Dnr 39/159/2006


Till föreningen JA!


Tack för förslaget till ny performance
- denna gång i form av en paneldebatt.
Ni vill att var och en i arbetsgruppen ska redogöra
för sin egen tolkning av begreppet konstfeminism
och sina avsikter med utställningen, men både utställningen
och katalogen har vuxit fram i en kollektiv arbetsprocess
och är ett resultat av våra gemensamma kunskaper och
ansträngningar.
Den styrka projektet har, som vi uppfattar saken, kommer
ur vårt samarbete och vi ser inget bra skäl till att fokusera
på oss som individer och tackar därför nej till ert erbjudande.

För att skapa största möjliga öppenhet
kring utställningsarbetet har vi tillsammans
skrivit en inledning i katalogen som behandlar definitioner,
urvalsprinciper, mål etc. På er fråga om vad vi vill uppnå
med utställningen, kan vi kortfattat svara att en central tanke
har varit att synliggöra, dokumentera och problematisera
förhållandena mellan konst och olika former av feminism
under de senaste trettio åren. Vi hoppas att utställningen och
katalogen skapar lust, engagemang och kunskap kring området
feminism och konst; manar till handlingar inom konstområdet
utifrån feministiska perspektiv och förändrar den i våra ögon
ofta starkt förenklade synen på den aktuella tidsperioden.

Att ett projekt av denna art och omfattning inte
kan vara invändningsfritt är en självklarhet för oss
och det är en av anledningarna till att vi planerar att
genomföra ett seminarium i samband med att turnén
avslutas i Göteborg 2007. Då vet vi mer om vilka lärdomar
som kan dras av utställningsprojektet Konstfeminism;
erfarenheter och synpunkter som kan vara till hjälp för både
oss och andra som vill arbeta vidare inom detta område.


Med vänlig hälsning,

Louise Andersson, Magnus Jensner, Anna Livion Ingvarsson,
Anna Nyström, Barbro Werkmäster, Niclas Östlind-----Ursprungligt meddelande-----
Från: JA! nu [mailto:ja.nu@hotmail.com]
Skickat: den 20 februari 2006 17:40
Till: barbro.werkmaster@uu.se; Anna Livion; anna.nystrom@riksutstallningar.se;
louise.andersson@helsingborg.se; niclas.ostlind@liljevalchs.stockholm.se;
magnus.jensner@helsingborg.se
Ämne: Om JA!s deltagande


Hej Louise Andersson, Magnus Jensner, Anna Livion Ingvarsson,
Anna Nyström, Barbro Werkmäster och Niclas Östlind.

Ett mail om JA!s deltagande i andra etappen av Konstfeminism

Eftersom nästa öppning av utställningen "Konstfeminism"
närmar sig kommer vi i föreningen JA! här med ett förslag
till nytt performance.

Vi var mycket nöjda med vårt verk på Dunkers kulturhus
och vi är glada över det förtroende ni visade oss. Vi har
sedan dess har läst och tagit till oss av den kritik som ni
har framfört. Vi vill därför göra ett nytt verk till öppningen
på Liljevalchs, en performance/paneldebatt
där ni får komma till tals.

Förslag från JA!:

Performance/paneldebatt.

Tid: Lördag 17 juni. 14:00.
Plats: Liljevalchs konsthall.

Ämne: Vad är "Konstfeminism" och, varför är den?

Moderator: Tiina Rosenberg. (Är tillfrågad)

Medverkande:
Louise Andersson, konstpedagog, Dunkers Kulturhus
Magnus Jensner, 1:e konstintendent, Dunkers Kulturhus
Anna Livion Ingvarsson, utställningsproducent, Riksutställningar
Anna Nyström, projektassistent, Riksutställningar
Barbro Werkmäster, konstvetare
Niclas Östlind, intendent, Liljevalchs konsthall.

Varje medverkande samt moderatorn inleder med
10 minuters presentation av sig själva och sitt
förhållande till feminism och till utställningen
"Konstfeminism".

Frågeställningar inför debatten:
Vilken personlig/politiskt ingång har du i ideologin feminism?
Vilka intentioner och mål hade du med utställningen?
Vad är din tolkning av begreppet "Konstfeminism"?

Bifogar förslag med budget.
Vi hoppas att vi snart hör av er och att vi kan planera detta verk med er
medverkan.

mvh

Malin Arnell, Fia-Stina Sandlund, Johanna Gustafsson, Line S. Karlström/JA!

_________________________________________________________________

1 Comments:

Blogger Ulrika Jonsson said...

Tack vare all lust, engegemang och kunskap som sprids genom vår utställning och katalog är jämlikhetssaken snart biff! Och om det finns några frågetecken kvar 2007 så blir det ett seminarium. Så ni behöver inte vara oroliga.
Puss och kram,
Kollektivet
---

Bra initiativ att bjuda in. Om dom inte vill nyansera konstfeminism-ordet som individer eller ens som representanter för sina institutioner kanske ni kan prova bjuda in dom som grupp?

11:06 fm  

Skicka en kommentar

<< Home