21.12.05

Detta har hänt 19 december 2005.

--------------------
KONTAKT MED TRE INSTITUTIONER/DEBATTARTIKEL I ARENA/SÖK MEDKONSTNÄRSKAP NU/KONSTINSTITUTION SKRIVER UNDER JÄMLIKHETSAVTALET
--------------------

För en månad sedan meddelade vi att två av institutionerna hade tagit kontakt. Nu har också en tredje institution hört av sig.

 
Den ena av dessa var Riksutställningar som meddelar att de inte ämnar skriva under avtalet. De redogjorde i sitt mail sitt arbetssätt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor (detta arbete går att ta del av på Riksutställningars hemsida). Vi uppskattar att Riksutställningar tagit vårt förslag på allvar och bemöter oss med fakta och vi hoppas kunna hitta tid för ett samtal mellan föreningen och Riksutställningar.

 
Den andra institutionen var Dunkers kulturhus.
Den 4 november 2005 ringde 1:e konstintendent Magnus Jensner på Dunkers kulturhus upp JA:s Fia-Stina Sandlund för att uttrycka ett visst missnöje och osäkerhet från institutionen men att de ändå övervägde avtalet. Dock kände de sig förlöjligade av föreningen JA! och Jensner uttryckte oro inför att kommunicera med föreningen via mail då han var rädd att föreningen skulle offentliggöra uppgifterna. Han lovade trots allt att veckan efter samtalet delge föreningen JA, Dunkers kulturhus tankar kring avtalet. Via mail. Detta löfte gavs för ca 5 veckor sedan, därefter var det tyst. Fram till för ett par veckor sedan då bl a Jensner medverkade i P1:s kulturprogram ”Bildrutan” där han meddelade att Dunkers kulturhus inte ämnar skriva under nåt avtal på grund av att de som institution inte kunde skriva under ett avtal med en förening.


Ett par veckor efter detta radioprogram kom så ett brev från Dunkers kulturhus, till JA:s Line S Karlström. Brevet som är underskrivet av Magnus Jensner, 1:e konstintendent och Nils Righolt, Kulturhuschef meddelar att institutionen inte avser ingå JA:s avtal eftersom de; citat: "I kommunens jämställdhetspolicy finns bägge frågorna upptagna. Dunkers Kulturhus arbetar efter dessa riktlinjer och eftersträvar förbättringar inom de områden där de inte efterlevs. Kulturhusets samlade utbudsverksamhet styrs i avtal med kommunens Kulturnämnd. Vi kan inte sluta avtal med enskilda föreningar, i det här fallet dessutom behäftat med eventuell sanktion i form av straffavgift."
Brevet uttrycker också ett missnöje över föreningen JA:s presskonferens på öppningen av utställningen "Konstfeminism" då de anser att föreningen förvrängt institutionens statistik och läst den subjektivt, använt sig av "patriarkala styrtekniker".


 
Den tredje av institutionerna som nu har tagit kontakt med föreningen JA! är Liljevachs konsthall. I ett mejl den 14 december 2005 skriver konsthallschef Bo Nilsson och intendent Niclas Östlind att de inte kommer skriva på avtalet, eftersom de är en kommunal institution och arbetar utifrån kultunämndens riktlinjer. Vi kommer naturligtvis att vända oss till de politiska organen ( de politiker, som utformar riktlinjerna för Kulturnämnd och Kulturdepartementet) för att diskutera vilka möjligheter de finns att genomföra en uppstramning. Vi förstår, vilket vi också redovisade i vårt tal på Presskonferansen, att problemet inte enbart kan lösas av institutionerna själva. Men att kraven från de statliga och kommunala uppdragsgivarna måste ha mer tydligt formulerade krav.
Östlind och Nilsson är kritiska emot att de upplevt att föreningen JA! inte bjudit in till dialog. De menar att vi medvetet valt en form för hur vi har lagt fram vår kritik, som gör det omöjligt för dem att försvara sig.
JA! uppfattar det här missnöjet, som ett sätt att försöka slippa undan ifrån att diskutera frågan om jämställdhet och jämlikhet. Att vi ska backa undan för att det annars blir ledsamt och otrevligt för institutionerna. Vi har lagt fram kritik och statistik, på bakgrund av de förutsättningar som getts oss av institutionerna själva. Vi har lämnat ifrån oss kontraktet, som vi ser som vårat strå till stacken i jämlikhetsarbetet. Vi har uttryckt att vi gärna vill fortsätta diskussionen och att vi önskar en dialog.

--------------------

Det vi hoppas på nu är Ert stöd, kära kollegor. Varmt välkommen att söka om medkonstnärskap i Föreningen JA!. Vi är många, som trots allt säger JA!, och vi hoppas bli ännu fler. Du hittar info om hur du söker under länken i listen till vänster.

--------------------
 
Föreningen JA! debatterar i tidskriften Arena.

I det senaste numret av tidskriften Arena (#6 dec 2005) skriver föreningen JA! en debattartikel under rubriken ”50 % är allt vi vill och lite till. Fyra konstnärer om en inåtvänd och avpolitiserad konstvärld som gärna lånar rebellglans från feminismen och förpackar den, men har svårt att praktisera”

Ett utdrag från artikeln:

”…

 Strategierna bakom och effekterna av Konstfeminism har, som vi ser det, resulterat i en antropologisk, historisk utställning som snarare neutraliserar samtida feministiska ämnen än aktiverar dom. Vi kräver något bättre. Vi ser hellre att institutioner överlag, genom åren, presenterar konst genomsyrad av en feministisk analys. Och att de dagligen praktiserar jämlikhet i sina verksamheter. Sett ur ett köns - och etnicitetsperspektiv finns idag stora snedfördelningar i förhållande till bland annat utställningsverksamhet, inköpta verk och sammansättning av personalen. Om det handlar vårt gemensamma bidrag till utställningen – Föreningen JA!.”

----------------------

Till sist kan vi med stor glädje berätta att en konstinstitution självmant har kontaktat föreningen JA! och uttryckt vilja att skriva under kontraktet. Därmed kommer de att bli den första JA!märkta institutionen i Sverige. Vi väntar med att avslöja lite med att avslöja detaljerna, men lovar att deras ingådda avtal med oss inte kommer att passera obemärkt och att ni kommer naturligtvis alla bli inbjudna till att delta i festligheterna.

--------------------- 

Fortsättning följer.
Systerskapliga hälsningar, föreningen JA!