20.10.05

Ställ JA & Nej frågor till JA!

Klicka på Post a Comment för att ställa frågor till JA!.

3 Comments:

Anonymous Polly said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

8:57 em  
Blogger my!!!! said...

För att bli medkonstnär i föreningen JA! ska man "ha relevant utbildning".

Är anledningen till detta att ni inte vill ha medkonstnärer som "aktivt utövar feministisk konstpraktik" lite för fult?

5:28 em  
Blogger line skywalker said...

Nej!!!
Anledningen til det kravet är att vi ansluter profesionellt verksamma feministiska konstnärer och konstförmedlare. Kravet om relevant utbildning och dokumenterad profesionell verksamhet är liknande inträdeskravet hos t.ex IKK och KRO och andra konstnärssammanslutningar. Och alltså inget som specifikt har att göra med en feministisk praktik eller våra medkonstnärers syn på det vackra eller fula.
Välkommen med din ansökan!

11:48 fm  

Skicka en kommentar

<< Home