20.10.05

Styrelsen

Anna Linder
Fia-Stina Sandlund
Johanna Gustafsson
Line S Karlström
Malin Arnell

Johanna Gustafsson
Mina arbeten grundar sig i kvinnors samarbeten där det privatpolitiska perspektivet blandats med socialpolitiska frågor. Utvecklandet av ”egna system”, ”egna rum” och delandet av kunskap i mindre samarbeten har vuxit till ett större intresse för kunskapsförmedling och feministisk pedagogik och genom vilka strategier dessa använts inom konsten.

Utgångspunkten är ett intresse kring hur makt fungerar, jag har arbetat genom att praktiskt försätta mig i situationer där jag kan pröva men framförallt ompröva invanda mönster av maktutövande. Boken ”female bonding” var början på en sådan undersökning. I utställningen ”Johanna Gustafsson i sällskap av…” gjorde jag en installation som bestod av ett arkiv med kvinnor från historien som använt sig av Ordet som ett sätt att tydligt uttrycka sig, så som Emma Goldman, Simone de Beauvoir och Angela Davis mfl. I utställningen ”Mörkrets hjärta” på Göteborgs konsthall fungerade jag både som curator och utställande konstnär. Gemensamt undersökte och ifrågasatte vi curatorns roll, institutionens makt och konstnärens position. Dessa tidigare arbeten har lett fram till det som nu upptar min tid, ett samarbete med konstnär Lisa Nyberg, tillsammans driver vi sedan augusti 2006 Malmö Fria Kvinnouniversitet. Tanken med är att omvärdera historien så som vi lär oss den på skolor och universitet idag. Fokus ligger i att hitta "nya" eller andra former för berättande, kunnande och lärande. Vi arbetar aktivt och direkt med att utforska hur "alternativ" kunskapsförmedling verkligen kan praktiseras och i detta - ett försök att bryta ner värdehierarkier mellan olika typer av kunskap. Vi strävar efter att komplettera teori och praktik och att värdera praktiskt kunnande lika högt som den teoretiska kunskapen genom t ex dansklasser, poesiuppläsningar och praktiska workshops. Det är inte okomplicerat att bryta mönster för lärande, de traditionella formerna gör lärandet mer "tryggt", ”manvet vad som gäller”. Därför handlar mycket av arbetet om kommunikation och deltagande med våra besökare.

MFK vill sammanföra strategier och resurser från både politiskt och kulturellt håll, aktivera och dokumentera de resurser som finns kring feminism och konst i Malmö. Universitetets inriktning styrs i samverkan med deltagarna

Allt om Malmö Fria Kvinnouniversitet finns här

Malmö 31 januari 2007.

0 Comments:

<< Home