14.3.06

Månadens Medkonstnär, Mars / Lisa Nyberg

Som första månads medkonstnär är det med stor glädje JA! presenterar Lisa Nyberg, just nu aktuell med utställningen Normalisering Rooseum i Malmö 18:e mars -28:e maj.

Normalisering är en grupputställning med svenska och utländska konstnärer som belyser begreppet normalisering och de skiftande sätt det uppträder på i politiska, kulturella och sociala sammanhang.

Medkonstnär Lisa Nyberg säger om sitt deltagande:

Filmen "K&M" gjordes i samband med ett arbete om makt inom kärleksförhållanden. Filmen är dokumentär och föreställer ett kärlekspar som brottas i sin säng. Den innehåller mycket glädje och omtänksamhet, men illustrerar också maktbalansen i ett kärleksförhållande, hur den ena parten ger upp en del av sin makt för att främja leken.
I en vidare undersökning av heterosexualiteten har jag arrangerat samtal mellan några intervjupersoner om deras inställning till sin egen sexualitet. Intervjupersonerna är alla kvinnor mellan tjugo och trettio år med erfarenhet av förhållanden med män.
I samtalen pratar de utifrån sina personliga erfarenheter om heterosexualiteten som norm, om att definiera sin sexualitet, om det privata i förhållande till det politiska, om könet som konstruktion, om att lita på sina egna känslor, om att ha förhållanden med kvinnor och män, om att välja eller inte kunna välja osv.
Utifrån materialet har jag sammanställt ett manus och låtit kvinnorna läsa in sina egna repliker. Samtalet spelas upp som ett ljudverk med titeln " Den ologiska heterosexualiteten del 1: Det känns så typiskt".