8.3.07

Könskvotering ger mer välutbildade styrelseledamöter

Idag går det att läsa i Dagens Nyheter; "Sedan könskvoteringen blev ett faktum strömmar kvinnorna till Norges styrelserum. På ett år har de jämställda styrelserna fördubblats. Kvinnorna är mer välutbildade än sina manliga kolleger."

Föreningen JA! undrar om inte detta kan ge en vink till sveriges alla konstinstitutioner om att kvotering är den rätta metoden för en kvalitetshöjning i deras utställningsverksamhet och vid inköp till museernas samlingar.

Läs hela artikeln här

Vi vill här också påminna att kvotering redan sker vid varje ny anställning/tillsättning. Män (och daddy's girls) anställs och befodras inte främst pga deras kompetens utan för deras funktion i den homosociala överenskommelsen. Alltså pga deras kön, eller rättare sagt deras högfunktionella maskulinitet (eller femininitet).