5.2.08

Etableringsbidrag 2008

Föreningen JA! har med stolthet och glädje
mottagit ”Etableringsbidrag 2008” från ”Delegationen
för fördelning av stadsbidrag för kvinnors organisering
och jämställdhetsprojekt”.

Ungdomsstyrelsen