6.9.07

Moderna Museet får bidrag för inköp

Idag, den 6 september, meddelar Kulturdepartementet att Regeringen stödjer Moderna Museets strävan efter jämställdhet i museets samlingar och har därför beslutat att bevilja Moderna Museet ett engångsbidrag om 5 miljoner kronor för inköp av konst av kvinnliga konstnärer.

Det blev inga 50 miljoner som Lars Nittve och Moderna Museet önskat för att rätta till "den genusmässiga obalansen" i samlingen.

"Det andra önskemuseet" verkar trots detta som ett lovvärt initiativ tack vare de privata donationer som hittills har kommit Moderna Museet tillgodo. Lars Nittve har nu, enligt honom själv, på egen hand gett sig ut på jakt efter de, som de kallas, kvinnliga konstnärer som museet anser vara viktiga i denna omskrivning/tillskrivning av konsthistorien. Allt för en god sak, och föreningen JA! hejar friskt på med en uppmaning att pruta på de gamla gubbarnas alster och betala det dubbla för tanternas!

Lite STATISTIK från Moderna Museets hämtad från deras Årsredovisning 2006.

Museet köpte under året in 57 verk (måleri, skulptur och installation, fotografi, rörlig bild, teckning, konst på papper) av 31 konstnärer. 15 män och 16 kvinnor.
Av dessa 57 verk saknas uppgift om upphovsperson till 11 verk. Alltså finns 46 verk redovisade. 25 verk av män och 21 av kvinnor.

Det finns inga uppgifter om de specifika utgifter för inköp, vad museet har betalt för respektive verk, så det är omöjligt att veta hur den ekonomiska fördelningen ser ut.

Vi hoppas givetvis att Moderna Museet numer är medveten om den ibland omedvetna och ibland onödiga uppvärderingen av stor konst gjord av stora män.