17.9.07

Polismyndigheten i Skåne har meddelat att förundersökning nedlägges

Föreningen JA!s anmälan av Bengt Boreson och Vikingsbergs Konsthall i Helsingborg för stöld av konstverk och därtill för sexuella trakasserier (ofredande) den 14 april 2007 har lagts ner.

Nu har det dock visat sig att det inte bara är våra anmälan som lagts ner utan även Vikingsberg Konsthalls verksamhet. Kulturnämnden i Helsingborg har nämligen beslutade att förvandla byggnaden till kontor för kulturförvaltningens femton tjänstemän.

(Som en organitiation som verkar för en jämlik scen för samtidskonst i Sverige sörjer vi att Helsingborgs politiker nu gett Dunkers Kulturhus nya riktlinjer där samtidskonstens betydelse och plats inte prioriteras.)